Aages bemærkning til denne hjemmeside
Jeg får ofte breve fra læsere, for det meste skoleelever, der arbejder med en eller flere af mine bøger i forbindelse med en opgave / et projekt. Som regel bliver jeg i brevet bedt om at fortælle om mig selv, om mine bøger, om mit syn på forskellige ting eller min holdning til tilværelsen. Det er ret tidskrævende at give fyldestgørende personlige besvarelser, og jeg må indrømme, at min indsats i den retning hidtil har strakt sig til en besvarelse i form af et kopi af et standard-brev.
Jeg er derfor meget glad for denne hjemmeside, som dels kan tjene til almindelig oplysning om mit forfatterskab, dels som kommunikations-vej mellem mine læsere og mig selv.

Hjemmesiden er nu født - som et nyt lille væsen bestående af ord, svævende rundt i cyberspace og hjulpet til verden med jordmoderlig assistance af en webmaster. Det er min intention, at det lille væsen skal næres og vokse og leve sit eget liv, nænsomt plejet og rettet til af jer læsere og mig selv. Forhåbentlig bliver det aldrig en perfekt skabning. Forhåbentlig bliver den aldrig helt voksen, men bevarer sin legelyst og sit naive livssyn. Og forhåbentlig vil den altid rumme små uregelmæssigheder, knaster og skønhedspletter - de samme skævheder, der gør mennesker interessante og smukke.

Jelling d. 7. marts 2002
Aage Brandt
Tilbage til Portræt